CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: shortest papers

Độ dài trung bình của một công bố thường là 10-15 trang. Mặc dù đây chỉ là con số tham khảo nhưng liệu một bản thảo ngắn hơn mức này có thể thuyết phục được ban biên tập?