CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Signs: Journal of Women in Culture and Society

Hai tác giả Yến Lê Espiritu (Đại học California, San Diego) và Lan Duong (Đại học Nam California) công bố về tri thức luận nữ quyền của người tị nạn thông qua các tác phẩm nghệ thuật của các nữ họa sĩ Việt Nam và Syria.