CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Skills development

Bỏ qua việc dạy sinh viên làm chủ các kĩ năng thiết yếu mà chỉ tập trung vào sự thể hiện cá nhân đang khiến các trường nghệ thuật tại Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Ngành du lịch khách sạn có đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên dù là một trong những ngành có yêu cầu cao về lao động nhưng hệ thống đào tạo hỗ trợ vẫn còn đang phát triển. Nghiên cứu mới đã đi sâu vào các vấn đề của giáo dục đại học chuyên ngành khách sạn du lịch tại Việt Nam.