CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: social impact

Mạng xã hội và sức ảnh hưởng của nó là công cụ hữu hiệu giúp các nhà nghiên cứu đưa khoa học đến gần hơn nữa với công chúng.
Một nhà nghiên cứu năng suất cao có thể công bố hàng chục nghiên cứu mỗi năm. Đôi lúc, theo dõi từng công bố thôi cũng đã là một quá trình đầy mệt mỏi. Tuy nhiên, công sức bỏ ra để chăm sóc những công bố khoa học đó sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực cho sự nghiệp của mỗi nhà nghiên cứu.