CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: social media

Các nhà khoa học xã hội cảnh báo trên Nature về ảnh hưởng của các con bots trên mạng xã hội tới các nghiên cứu thu thập dữ liệu từ nguồn này.
Mạng xã hội và sức ảnh hưởng của nó là công cụ hữu hiệu giúp các nhà nghiên cứu đưa khoa học đến gần hơn nữa với công chúng.
Nghiên cứu trên Science cho thấy tin giả lan truyền rộng rãi hơn so với tin thật trên Twitter.
TED Talks là một kênh video kiến thức phổ biến trên Internet với khán giả đại chúng. Tuy nhiên đối với các nhà khoa học thì TED Talks mang lại những lợi thế gì?