CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: social sciences and humanities

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường đại học tại Úc đã liên tục có các kế hoạch cắt giảm nhân sự để có thể cân bằng tài chính. Tuy nhiên, các bản kế hoạch này cũng vấp phải nhiều chỉ trích.
Năm 2019, tỷ lệ các công bố được thực hiện bởi các tác giả Việt Nam tăng mạnh và vượt mức các công bố có sự hợp tác giữa các tác giả Việt Nam và nước ngoài là 55,83%.
Trước những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia đã thực hiện biện pháp “cách ly xã hội", thậm chí là “phong tỏa thành phố". Điều này khiến nhiều người cảm thấy mình hơi giống những chú chuột bị nhốt trong lồng thí nghiệm. Thực tế, chúng ta cũng đang là đối tượng nghiên cứu trong chiếc lồng rộng lớn hơn.
Hai tác giả Phạm Hùng Hiệp và Vũ Minh Huyền đánh giá tổng quát mức độ hội nhập quốc tế của các nghiên cứu KHXH&NV nước ta dựa trên dữ liệu SSHPA.
Các nhà khoa học xã hội cảnh báo trên Nature về ảnh hưởng của các con bots trên mạng xã hội tới các nghiên cứu thu thập dữ liệu từ nguồn này.