CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: space environment

Tàu Chang’e-4 của Trung Quốc sau khi hạ cánh tại vùng tối của Mặt Trăng thành công đã tiếp tục nhiệm vụ thí nghiệm xây dựng môi trường sinh quyển nhân tạo bằng cách trồng cây.