CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Stephen Hawking

Nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking qua đời ngày 17-3-2018. Bản thảo mới nhất mà ông đồng tác giả vừa lên hệ thống arXiv ngày 4-3.