CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: student engagement

Nghiên cứu mới của hai tác giả Trịnh Ngọc Anh và Lindsey Conner đã điều tra, đánh giá sự gắn bó của sinh viên với chương trình giảng dạy quốc tế tại Việt Nam.
Đánh giá kết quả và giá trị đạt được của thực tập đối với sinh viên ngành du lịch tại Việt Nam: công bố quốc tế mới của Trần Lê Hữu Nghĩa (Đại học Tôn Đức Thắng) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đại học An Giang).