CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: successful career

Trong thời đại hiện nay, hầu hết ai cũng biết rằng những nhà nghiên cứu trẻ đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng cao. Trong tháng 6 và tháng 7, 61% của khoảng 7700 nghiên cứu sinh sau tiến sĩ nói rằng đại dịch đã ảnh hưởng tới cơ hội nghề nghiệp của họ. Và trong một khảo sát khác với hơn 3000 nghiên cứu sinh Hoa Kỳ, 1/5 đã phải thay đổi kế hoạch vì đại dịch. Trong tương lai, việc xét tuyển bên ngoài các trường đại học là điều chắc chắn.
Bốn nguyên tắc mà tác giả Colin Evans đã áp dụng để đảm bảo nguồn tài trợ cho giai đoạn đầu sự nghiệp của mình.
Young Academy of Europe (YAE)—mạng lưới các nhà nghiên cứu trẻ tại châu Âu—đã tìm hiểu về các vấn đề, áp lực đối với các nhà khoa học đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.
Bản chất công việc luôn phải đối mặt với sự chỉ trích và thử thách trí tuệ, các nhà nghiên cứu dễ phải trải qua những cung bậc cảm xúc gay gắt và đôi lúc, nó dẫn tới những trạng thái có phần cực đoan hơn như Hội chứng kẻ mạo danh (Imposter Syndrome).
Một số lời khuyên của tác giả Bela Z. Schmidt dành cho những nghiên cứu sinh đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.