CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: successful career

Một số lời khuyên của tác giả Bela Z. Schmidt dành cho những nghiên cứu sinh đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.
Nếu khoa học không có những thất bại thì sẽ chẳng có những phát kiến lớn thay đổi thế giới.
Công việc nghiên cứu đòi hỏi rất nhiều từ người làm nghiên cứu. Liệu thực sự có thể đạt sự cân bằng giữa công việc và đời sống khi đi theo con đường học thuật này?
Nghiên cứu đưa ra những kết quả thực tế về "giai đoạn bùng nổ" của các nhà khoa học, đạo diễn và họa sĩ.