CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: successful career

Bản chất công việc luôn phải đối mặt với sự chỉ trích và thử thách trí tuệ, các nhà nghiên cứu dễ phải trải qua những cung bậc cảm xúc gay gắt và đôi lúc, nó dẫn tới những trạng thái có phần cực đoan hơn như Hội chứng kẻ mạo danh (Imposter Syndrome).
Một số lời khuyên của tác giả Bela Z. Schmidt dành cho những nghiên cứu sinh đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.
Nếu khoa học không có những thất bại thì sẽ chẳng có những phát kiến lớn thay đổi thế giới.
Công việc nghiên cứu đòi hỏi rất nhiều từ người làm nghiên cứu. Liệu thực sự có thể đạt sự cân bằng giữa công việc và đời sống khi đi theo con đường học thuật này?
Nghiên cứu đưa ra những kết quả thực tế về "giai đoạn bùng nổ" của các nhà khoa học, đạo diễn và họa sĩ.