CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: successful career

Công việc nghiên cứu đòi hỏi rất nhiều từ người làm nghiên cứu. Liệu thực sự có thể đạt sự cân bằng giữa công việc và đời sống khi đi theo con đường học thuật này?
Nghiên cứu đưa ra những kết quả thực tế về "giai đoạn bùng nổ" của các nhà khoa học, đạo diễn và họa sĩ.