CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Sustainable city

Bài nghiên cứu của nhóm tác giả người Việt đánh giá hiệu quả của chính sách phát triển xanh đối với Kitakyushu, một thành phố công nghiệp nặng nhưng nổi tiếng với khả năng kiểm soát ô nhiễm môi trường, đã lọt vào Top Trending của tạp chí Palgrave Communications thuộc Nature Research, không lâu sau khi được công bố.
Bài viết trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam của tác giả Phạm Trần Hải, hiện đang công tác tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng và là cựu du học sinh tại Nhật Bản giới thiệu một công trình khoa học của một nhóm tác giả Việt Nam (hiện đang sống tại Nhật Bản và Việt Nam), giúp góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc phát triển bền vững về môi trường tại chính Kitakyushu.
Nghiên cứu về thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững đã phân tích sự khác biệt và trung lặp trong 6 thuật ngữ thông dụng: ‘sustainable city’, ‘low carbon city’, ‘smart city', ‘knowledge city’, ‘resilient city’ và ‘eco city’