CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Taylor & Francis

Ngay đầu năm 2020, Taylor & Francis đã công bố bản hợp đồng bom tấn mới: F1000 Research.
Nhà xuất bản Taylor & Francis triển khai chiến dịch #WeStandByOurPlanet với mục tiêu bảo vệ động vật hoang dã.