CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Thiếu nữ bên hoa huệ

Tác giả Vũ Hoàng Giang, từng có thời gian làm việc tại nhà đấu giá Chọn's, Hà Nội, giới thiệu nghiên cứu về thực trạng tranh giả ở Việt Nam.
Ngày đầu tuần được hưởng cảm xúc hội họa từ một bức tranh đẹp thật là thích thú.