CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Times Higher Education

Năm nay, bảng xếp hạng THE World University Rankings 2021 có 1527 trường đại học thuộc 93 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Khoa học Trung Quốc đã đạt được các thành tựu đáng nể về số lượng nghiên cứu cũng như ảnh hưởng về trích dẫn, tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục hướng đến cải thiện nền giáo dục đại học để đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội, cũng như hướng đến các thành tựu có ảnh hưởng thực sự.
Ngắm qua các trường đại học hàng đầu thế giới về chính trị và nghiên cứu quốc tế năm 2019 theo QS và THE.
Bảng xếp hạng đại học thế giới 2019 đã được cả Times Higher Education (THE) và Quacquarelli Symonds (QS) công bố.
Xếp hạng đại học thế giới của the Times Higher Education ra tháng 6-2018. Năm nay danh sách có 1013 trường.