CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Tinh thần phản biện khoa học

Cả nguyên tổng thống Mỹ, Barack Obama và tỷ phú Elon Musk đều đã có những công bố trên những tạp chí khoa học uy tín.