CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: touchscreen devices

Nghiên cứu mới về việc học tập thông qua sử dụng máy tính bảng của trẻ em tại Việt Nam. Kết quả phân tích chỉ ra Việt Nam vẫn chưa xây dựng được hệ sinh thái công nghệ phù hợp cho việc áp dụng công nghệ cho sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt là các em ở độ tuổi mẫu giáo.