CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: transgender

Nghiên cứu mới của tác giả Nguyễn Thu Hương về con đường đầy nguy hiểm để trở thành phụ nữ của những người chuyển giới biểu diễn tạp kỹ tại đám tang ở TP Hồ Chí Minh.
Chuyển giới để định hình lại giới tính của mình đã là một lựa chọn khó khăn nhưng sau khi chuyển giới, những người này còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Đó là câu chuyện ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó bao gồm cả Việt Nam.