CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: transplant abuse

Các tạp chí y khoa trên thế giới đã quyết định rút hàng chục bài báo nghiên cứu có xuất xứ từ Trung Quốc vì vấn đề đạo đức liên quan đến cấy ghép nội tạng của tử tù