CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Triết Học

Rất khó tưởng tượng khi một đại hội triết học quy mô toàn cầu diễn ra, thì các nhà nghiên cứu đến đó để bàn bạc những gì. Thật may, GS Hồ Sĩ Quý đã tận tình ghi chép và truyền đạt lại trong bài dưới đây. Họ quả là không vô cớ mất công sức và thời gian. Và các nội dung lý thú hơn nhiều so với cái tên gọi tưởng như khô khan: triết học.
Hai tham luận của SSHPA đã nhận được nhiều góp ý từ các học giả trên thế giới tại Hội nghị Triết học Thế giới 2018 Bắc Kinh.
Cuốn sách của tác giả Tran Q. Anh về các tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam thế kỉ 18 được xuất bản bởi nhà xuất bản hàng đầu Oxford University Press.