CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Trong rừng dẻ gai

Phần 1 có tiêu đề Ra Đi của Truyện vừa thiếu nhi Trong Rừng Dẻ Gai. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Tú. Bìa và minh họa: Thanh Ngọc. Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, 1974.
Bài ngắn này lưu lại hình ảnh bìa sách [1] và những dòng tóm tắt ở đây, để ngày sau có ai bắt gặp thì lại có phút được rung động tâm hồn hồi tưởng về một quá khứ hòa lẫn với thiên nhiên xưa kia. Những rung động với văn học và thiên nhiên đã từng làm nên thế hệ của những người Việt yêu nước mai sau.