CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Université Libre de Bruxelles

Mặc dù Đức chiếm số đông nhất, 23, trong tổng số 100 cơ sở nghiên cứu giáo dục có năng lực đổi mới sáng tạo hàng đầu Châu Âu, trường đại học Katholieke Universiteit (KU) Leuven của Bỉ vẫn đang tiếp tục đứng đầu danh sách.
Please find attached a call for application in the doctoral scholarship in entrepreneurship and behavioral finance, forwarded by the Coordinator of Centre for European Research in Microfinance (CERMi, ULB).