CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vaccine misinformation

Phán quyết tòa án tại Tokyo về vụ việc hai nhà khoa học Riko Muranaka và Shuichi Ikeda nhấn mạnh mối nguy hại của thông tin sai lệch về tiêm chủng