CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vf.294

Nghiên cứu về các yếu tố quyết định ý định và hành vi tái chế rác thải điện tử của người dân tại Thành Phố Đà Nẵn
Nghiên cứu mới đánh giá giá trị kinh tế và các tác động của biến đổi khí hậu, hoạt động kinh tế đến hệ sinh thái rặng san hô ở vịnh Nha Trang.
Nghiên cứu về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá tham chiếu của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và tỷ giá hối đoái chợ đen.
Bài nghiên cứu mới về tác động đối với thu nhập hộ gia đình của việc chuyển đổi sang sản xuất trà hữu cơ tại các tỉnh vùng miền núi phía bắc Việt Nam.
Nghiên cứu mới của hai tác giả Trịnh Ngọc Anh và Lindsey Conner đã điều tra, đánh giá sự gắn bó của sinh viên với chương trình giảng dạy quốc tế tại Việt Nam.