CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vf.294

Nghiên cứu về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá tham chiếu của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và tỷ giá hối đoái chợ đen.
Bài nghiên cứu mới về tác động đối với thu nhập hộ gia đình của việc chuyển đổi sang sản xuất trà hữu cơ tại các tỉnh vùng miền núi phía bắc Việt Nam.
Nghiên cứu mới của hai tác giả Trịnh Ngọc Anh và Lindsey Conner đã điều tra, đánh giá sự gắn bó của sinh viên với chương trình giảng dạy quốc tế tại Việt Nam.
Nghiên cứu mới khám phá ảnh hưởng của hệ tư tưởng và các triết lý Tam Giáo đến thái độ của xã hội Việt Nam với cộng đồng tính dục thiểu số.
Nghiên cứu về cách sử dụng thích hợp các phương pháp tiếp cận nước ngoài để ngành giáo dục đào tạo nghề tại Việt Nam phát triển và chuyển đổi bền vững.