CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vf.695

Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Thương Mại có năng suất nghiên cứu đang lên nhanh trong hai năm gần đây.
Truyền thông hiện nay hướng đến các xu hướng lành mạnh như tập gym hay tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ xanh và sạch. Nghiên cứu mới của nhóm Green Consumption Research Group đã đánh giá về hành vi tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm hữu cơ ở giới trẻ.