CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vf.941

Nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng bền vững trong sản xuất cà phê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.