CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Việt Nam Văn Hóa Sử Cương

Cuối tuần, trong những ngày đầu xuân se se, còn gì lý thú hơn là đọc lại sách vở của tiền nhân. Một trong những cuốn rất hay là “Việt Nam Văn Hóa Sử Cương”. Tôi quan tâm tới cách hiểu về vị thế của doanh nhân, thương nhân, doanh nghiệp, trong xã hội thời xưa, qua dữ liệu lịch sử và nhận xét của cụ Đào Duy Anh.