CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Vietnam National University Hanoi

U.S. News & World Report công bố bảng xếp hạng đại học Best Global Universities năm 2020, sử dụng dữ liệu Web of Sciences và chỉ số InCites thuộc Clarivate Analytics. Có 3 trường Việt Nam lọt vào các bảng xếp hạng, với 2 trường thuộc top 1500 thế giới.
Nghiên cứu mới đánh giá về sự tự chủ trong phát triển chương trình giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội