CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Vietnamese art

Chân dung của Edmond Belamy đánh dấu lần đầu tiên một bức tranh với tác giả là một thuật toán được đấu giá và bán thành công. Tại Việt Nam, dường như chúng ta lại chưa có sự chuẩn bị chu đáo với các ảnh hưởng dài hạn và sâu sắc mà công nghệ AI có thể mang đến cho nghệ thuật, hội họa.
Tác giả Vũ Hoàng Giang, từng có thời gian làm việc tại nhà đấu giá Chọn's, Hà Nội, giới thiệu nghiên cứu về thực trạng tranh giả ở Việt Nam.