CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Vietnamese youth

Nghiên cứu mới tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định kinh doanh của người trẻ ở Việt Nam.
Tác giả của nghiên cứu đã phỏng vấn 60 cặp vợ chồng dưới 30 tuổi về ý nghĩa của hôn nhân đối với họ. Tác giả đã tìm ra hai yếu tố nhận thức rõ ràng về hôn nhân ở các cặp đôi này.