CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.74

Bài nghiên cứu mới về tác động đối với thu nhập hộ gia đình của việc chuyển đổi sang sản xuất trà hữu cơ tại các tỉnh vùng miền núi phía bắc Việt Nam.
Nghiên cứu mới đánh giá vai trò quan trọng của người cha trong từng giai đoạn học hỏi của người con tại các doanh ngiệp gia đình tại Việt Nam.
Nghiên cứu mới về khả năng lãnh đạo của hiệu trưởng và khả năng học tập của giáo viên.
Nghiên cứu chỉ ra sự tương quan giữa các nguồn kiến thức (nội bộ, cộng tác, và khu vực) với sự đổi mới trong các công ty tư nhân phi nông nghiệp tại Việt Nam.
Nghiên cứu về du lịch trải nghiệm rượu vang tại Cognac (Pháp) sử dụng mô hình kinh tế trải nghiệm (experience economy model – 4Es) của Pine và Gilmore.