CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.2414

Nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô (chính sách tiền tệ) và vi mô (dòng tiền nội bộ, doanh thu, cơ hội phát triển) đối với khối lượng đầu tư của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Dựa trên trình tìm kiếm Google, hai bạn sinh viên trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng với thầy giáo đã công bố dự đoán về lợi nhuận và khối lượng giao dịch của đồng tiền ảo trên tạp chí Financial Innovation.