CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.411

Trong Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2021), tình cờ tôi tìm đọc lại cuốn hồi ký Bốn mười năm nói láo của Vũ Bằng [1]. Cuốn sách trải dài từ khi Vũ Bằng còn là cậu học sinh đòi bỏ học để làm báo, tới khi Ông đã thành lão làng, trải qua bao nhiêu tờ báo với cái tên ngồ ngộ như kiểu Vịt Đực, cùng bao nhiêu thăng trầm thời cuộc như thời Pháp bảo hộ, hay cách mạng kháng chiến, hay khi đất nước chia 2 nửa Nam Bắc.
Nghiên cứu của hai tác giả đến từ Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về sự tồn tại của các yếu tố dân chủ thông qua quan niệm “lấy dân làm gốc” trong Nho giáo truyền thống ở Việt Nam.
Lịch sử của WCP ghi nhận những tiếng nói quan trọng trong triết học nhân loại, kể từ sau 1900 ở Paris, nơi hội tụ những tư tưởng ở giai đoạn bước ngoặt của vật lý và hóa học. Tới 1934 ở Prague, Amsterdam (1948), Brussels (1953), Venice (1958), Mexico (1963), Vienna (1968), Montreal (1983), Brighton (1988), Moscow (1993), Boston (1998), Istanbul (2003), Seoul (2008), Athens (2013)...