CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: women in science

Nhà toán học người Mỹ, Karen Uhlenbeck, đã chính thức được trao giải thưởng Abel 2019.
Điều tra mới đây chỉ ra sự phân biệt giới tính rõ rệt ở các giải thưởng y sinh trong giai đoạn 1968-2017. Kết quả chỉ ra các nhà nghiên cứu nữ thường ít được nhận các giải thưởng danh giá hơn và cũng kém hơn về giá trị kinh tế.