CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: work-life balance

Nhà xuất bản MDPI phỏng vấn ngắn nhà nghiên cứu Sylvia Beyer, chuyên gia về khác biệt giới tính khác biệt giới tính trong nhận thức của bản thân tại các ngành nghề chủ yếu là nam giới.
Công việc nghiên cứu đòi hỏi rất nhiều từ người làm nghiên cứu. Liệu thực sự có thể đạt sự cân bằng giữa công việc và đời sống khi đi theo con đường học thuật này?
Kinh nghiệm từ các nhà khoa học trên thế giới để tránh tình trạng quá tải và kiệt sức trong công việc nghiên cứu.